De Rhythmus vun de Puppelcher gëtt de ganzen Dag duerch agehalen a Punkto iessen, schlofen a Frëschmaachen.
Do dernieft proposéiert d’Equipe dem Puppelchen diversifizéiert Aktivitéiten, ënner anerem Massagen, musikaleschen Eveil, Gesang, Turnen an natierlech och Schmusemomenter.
6h30: Empfank
Moies deelen d’Elteren eis déi wichteg Informatiounen déi hiert Kand betreffen mat. D’Educatrice déi d’Kand empfänkt notéiert déi Informatiounen fir datt och all aneren Member vun der Equipe Bescheed weess an esou dem Kand säin Wuelbefannen versécheren kann.
Bei der Trennung tëscht dem Kand an den Elteren begleet d’Educatrice d’Kand a proposéiert em eng bestëmmten Aktivitéit fir dem Kand déi Trennung ze erliichteren.
9h00: Frühstück/Collatioun
D’Kanner frühstücken all zesummen op engem gemeinsamen Dësch (Schmieren, Kichelcher, Cracotten etc).
9h30: Aktivitéiten
Nom Frühstück ginn d’Kanner frësch gemaach, duerno maachen se Aktivitéiten a Spiller:
  • Déi fräi Spiller erlaben hinnen d’Spillsaachen ze entdecken an ze erfuerschen, wéi dës funktionéieren an si kënnen hier Frënn observéieren an eng Bezéiung zu hinnen opbauen.
  • Déi guidéiert Aktivitéiten erméiglechen hinnen molen an zeechnen ze léieren, sangen, Geschichten nozelauschteren, ze turnen etc.
11h00: Moolzecht fir déi ganz Kleng
Déi ganz Kleng kréien hier Dëppercher déi hiren alimentairen Bedierfnesser ugepasst sinn. D’Aféieren vun den Alimenter gëtt progressiv mam Accord vun den Elteren agefouert.
11h30: Hygiène virum Iessen
All d’Kanner ginn virum Iessen gewäsch a frësch gemaach. Verschiddener preparéieren sech fir heem ze goen, anerer kréien de Pyjama ugedoen fir op d’Mëttesrascht ze goen.
12h00: Moolzecht fir déi méi grouss an éischt Verabschidungen
Éier d’Telleren op den Dësch kommen séngt d’Educatrice Lidder mat de Kanner.
Déi méi grouss Kanner vun der Babygrupp kréien géint 12h00 z’iessen. D’Iessen kann zermuelt, ënner der Form vun Püree oder a ganz kleng Stécker geschnidden servéiert ginn, deemno wie den Alter an de Besoin vum Kand ass.
Beim Ofhuelen vun de Kanner erkläert d‘Educatrice den Elteren de ganzen Oflaf vum Dag vun hirem Kand.
13h30: Mëttesrascht
Dee Moment ass noutwenneg fir d’Kanner, fir ze schlofen oder op mannst ze raschten. D’Deeg an der Crèche sinn immens ustrengend wéinst de villen Aktivitéiten déi d’Kanner proposéiert kréien.
15h00: D‘Erwächen
D’Puppelcher ginn lues wakereg gemaach, frësch gemaach an ugedoen.
15h30: Collatioun
Dëppercher oder Kompott déi vun der Educatrice zoubereet gouf, frësch Friichten fir déi méi grouss.
Vun 16h00 bis 18h30: D’Ofhuelen
D’Kanner sinn domat beschäftegt fräi ze spillen wärend se op hier Elteren waarden. D’Educatricen beméien sech den Elteren all déi wichteg Informatiounen iwwert den Dag oder den Nomëtten vun hiren Kanner matzedeelen.